Jacques Chirac
16_chirac_35
Armure de type tachimarudô -