Musée provincial de Nanjing
Jiangsu - Chine - mars 2017
17_shanghai_nanjing_1_musee_61_roy_combattants
17_shanghai_nanjing_1_musee_58_qing
17_shanghai_nanjing_1_musee_64_han
17_shanghai_nanjing_1_musee_65_han
17_shanghai_nanjing_1_musee_63_tang
17_shanghai_nanjing_1_musee_62_tang
17_shanghai_nanjing_1_musee_66_han
17_shanghai_nanjing_1_musee_67_guanyi_ming
17_shanghai_nanjing_1_musee_68_ming
17_shanghai_nanjing_1_musee_69_tang
17_shanghai_nanjing_1_musee_70_ming
17_shanghai_nanjing_1_musee_78
17_shanghai_nanjing_1_musee_81
17_shanghai_nanjing_1_musee_83
17_shanghai_nanjing_1_musee_89
17_shanghai_nanjing_1_musee_90
17_shanghai_nanjing_1_musee_92
17_shanghai_nanjing_1_musee_94
17_shanghai_nanjing_1_musee_96
17_shanghai_nanjing_1_musee_100
17_shanghai_nanjing_1_musee_104
17_shanghai_nanjing_1_musee_108
17_shanghai_nanjing_1_musee_111
17_shanghai_nanjing_1_musee_110
17_shanghai_nanjing_1_musee_117
17_shanghai_nanjing_1_musee_123
17_shanghai_nanjing_1_musee_124
17_shanghai_nanjing_1_musee_135
17_shanghai_nanjing_1_musee_137