Musée provincial de Nanjing
17_shanghai_nanjing_1_musee_123
Dynastie Qing