Musée provincial de Nanjing
17_shanghai_nanjing_1_musee_58_qing
linteau en haut relief - Dynastie Qing