Musée provincial de Nanjing
17_shanghai_nanjing_1_musee_68_ming
Bouddha de bronze - fin de la dynastie Ming (1368-1644)