Musée de Tongli
Tongli, Jiangsu, Chine, mars 2017
17_shanghai_tongli_26
17_shanghai_tongli_22
17_shanghai_tongli_23
17_shanghai_tongli_19
17_shanghai_tongli_9
17_shanghai_tongli_10
17_shanghai_tongli_13
17_shanghai_tongli_24
17_shanghai_tongli_114
17_shanghai_tongli_27
17_shanghai_tongli_31
17_shanghai_tongli_43
17_shanghai_tongli_44
17_shanghai_tongli_45
17_shanghai_tongli_110
17_shanghai_tongli_112
17_shanghai_tongli_46
17_shanghai_tongli_47
17_shanghai_tongli_48
17_shanghai_tongli_115
17_shanghai_tongli_116
17_shanghai_tongli_34
17_shanghai_tongli_35
17_shanghai_tongli_36
17_shanghai_tongli_37
17_shanghai_tongli_32