Wu Weishan - Sculpteur
Musée provincial du Jiangsu à Nanjing - mars 2017
17_shanghai_nanjing_1_musee_49
17_shanghai_nanjing_1_musee_50
17_shanghai_nanjing_1_musee_51
17_shanghai_nanjing_1_musee_52
17_shanghai_nanjing_1_musee_53
17_shanghai_nanjing_1_musee_44
17_shanghai_nanjing_1_musee_45
17_shanghai_nanjing_1_musee_46