Musée provincial de Nanjing
17_shanghai_nanjing_1_musee_137
Meuble laqué
Dynastie Qing