Huangguoshu-Zhenyuan

Novembre 2011 - Chutes de Huangguoshu, minorités Miao et Bouyei, ville de ZhenYuan

 • PB168879
 • PB168900
 • PB168839
 • PB168857
 • PB168855
 • PB158817
 • PB168849
 • PB168845
 • PB168887
 • PB168866
 • PB158813
 • PB158784
 • PB158776
 • PB158811
 • PB158781
 • PB178931-bis